Vergi İncelemesinden Kurtulmanın Faturası Düşürüldü.

Vergi incelemesinden kurtulmanın faturası düşürüldü

TORBA Yasa Tasarısı’nda yapılan değişikliklerden biri de 2006-2009 yıllarının, vergi incelemesinden kurtulmak isteyenlerle ilgili.

Yapılan değişiklikle, ilk tasarıya göre, ödenmesi gereken asgari vergiler, yarı yarıya bazılarında daha da fazla aşağı çekildi.
Tasarının 25 Ocak’ta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.

KURUMLAR VERGİSİ
Tasarının son şekline göre; kurumlar vergisi mükellefi olan anonim ve limited şirketler, örneğin 2009 yılı defter ve belgelerinin incelenmesinden kurtulabilmek için beyan ettikleri matrahı (verginin üzerinden hesaplandığı tutarı), yüzde 15 oranında artıracak, bunun yüzde 20’sini (artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini yasal süresinde vermiş ve tahakkuk eden vergileri de süresinde ödemişlerse yüzde 15’ini) ödeyecekler.
– Bildirilecek matrah, 60 bin liradan aşağı olamayacaktı.
– Yeni düzenlemede, 60 bin TL’lik asgari matrah 24 bin 460 TL’ye düşürüldü.
Yapılan düzenlemenin ayrıntısı, yıllar itibariyle Tablo-I’de gösterilmiştir.

GELİR VERGİSİ
Gelir vergisi mükelleflerinin, 2009 yılında beyan etmeleri gereken asgari matrah, 20 bin TL idi.

Bu tutar, işletme hesabı esasına göre defter tutanlar için 8 bin 150 TL’ye, bilanço esasına göre defter tutanlar için de 12 bin 230 TL’ye düşürüldü. Ödenecek verginin oranı yüzde 20 (duruma göre yüzde 15) olacak.
Yeni düzenlemenin ayrıntısı, yıllar itibariyle Tablo-II’de gösterilmiştir.

2009 yılı kira gelirini beyan etmeyen, ister 50, ister 500 bin lira hatta 2 milyon lira kira geliri elde ettiği halde beyan etmemiş olsun 800 TL vergi ödeyip kurtulacaktı. Bu tutar, 489 TL’ye indirildi.

2009’da gayrimenkul satıp, 300-500 bin lira ya da 3-5 milyon lira hatta 20-30 milyon TL kazanç sağlayanlar, bu kazançlarını gizlemişlerse; 4 bin TL ödeyip vergi incelemesinden ve vergi ödemekten kurtulabilecekti. Yeni düzenlemede bu tutar 2 bin 446 TL’ye indirildi.

2008 ve öncesine ait artırım oranları ve asgari vergi matrahı da Tablo-I ve II’de belirtildiği gibi olacak.

|Hürriyet Gazetesi| |17.01.2011|

Şükrü Kızılok

Yazar: EK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir