Yeni Çıkan Af Kanunundan Yararlanarak Emekli Olma Hk.


11/12/2010

İsteğe bağlı sigortalı aftan tam yararlanamıyor

Soru: 1984 de 57 ay isteğe bağlı sigortaya prim ödedim. Daha sonra ekonomik nedenlerle prim ödeyemedim. Çıkan af kanunundan yararlanarak emekli olabilir miyim?

Cevap: Af  Kanunu henüz çıkmadı. Ay sonuna kadar çıkması bekleniyor. Af Kanunda yapılan düzenlemeye göre; Haziran 2010 ve önceki aylara ilişkin olup, bu kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde, kanunun yayımlanacağı tarihe kadar ödenmemiş olan ve Af Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ay sonuna kadar ödenme imkânı ortadan kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primi ile topluluk sigortası prim;

-Af Kanunun yayımlandığın tarihi izleyen 2 nci ayın sonuna kadar aftan yararlanmak için yazılı başvuruda bulunmak,

► Borç asıllarının tamamı,

► Prim borcunun vade tarihinden, af kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak olan tutarı(gecikme bedelini),

► Af kanunun yayımlandığı tarihi takip eden tarihi izleyen 4 ncü ay sonuna kadar ödemeleri halinde başkaca ilave bir bedel ödenmeden;

► Borcun, ilk taksitin af kanunun yayımını tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 12 ayda 6 eşit taksitte ödenmesi halinde yüzde 5, 18 ayda 9 eşit taksitte ödenmesi halinde yüzde 7, 24 ayda 12 eşit taksitte ödenmesi halinde yüzde 10, 36 ayda 18 eşit taksitte ödenmesi halinde yüzde 15 oranında faizle  birlikte ödenmesi halinde,

► Gecikme cezası,

► Gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının, tahsilinden vazgeçilecek. Yani silinecek.

Bu düzenleme TBMM sinde değişmediği sürece aftan yararlanamazsınız. Çünkü belirttiğiniz dönemde art ardına üç ay prim ödenmediği zaman dosya kapatıldığından ortada aftan yararlanacak bir prim borcunuz yok. Aftan yararlanmanız için; kapanan dosyanızın kapatıldığı tarih itibariyle açılıp, bugüne kadar prim borcu tahakkuk ettirilerek borçlandırılmanız yönünde düzenleme yapılmalıdır. Ağlamayana meme yok. Talebinizi bakanlara, başbakana, tanıdığınız milletvekillerine ve diğer partililere ulaştırarak kamuoyu oluşturun.

Kaynak

SSK ve Bağkur Emeklilik Uzmanı

Yazar: EK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir