2012’den Önce İmzalanan Kira Sözleşmelerindeki Artışlar

Yasa var ama seneye!

2012’den önce imzalanan kira sözleşmelerindeki artışlar enflasyon sınırlaması dikkate alınmadan yapılacak


Tüketici ve kiracıyı koruyan hükümlerin yer aldığı Borçlar Kanunu’na bankaların itirazı işe yaradı. 2012’den önce imzalanan kira sözleşmelerindeki artışlar enflasyonsınırlaması dikkate alınmadan yapılacak…

Borçlar Kanunu ile tüketiciyi ve kiracıyı koruyan birçok hüküm getirilmesine rağmen bu hükümler 2012’den önce imzalanmış sözleşmelerde uygulanmayacağı ortaya çıktı.Meclis‘te Türk Borçlar Kanunu ile birlikte Borçlar Kanunu’nun Yürürlülüğü Hakkındaki Kanun da kabul edildi.

Meclis’te kabul edilen ikinci kanun, Borçlar Kanunu ile getirilen bir çok yeniliğin eski sözleşmeler uygulanmasını ortadan kaldırdı.

Sıkıntılı maddeler kalkacaktı

Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama ŞekliHakkında Kanun Tasarısının 7’nci maddesi ile 12’nci maddesi, yeni kanun hükümlerinin geriye yürümesini öngörüyordu.

‘Genel işlem koşulları’ başlıklı 20’nci maddesi her türlü kredisözleşmesi ile kredi kartı sözleşmeleri başta olmak üzere telefon, elektrik, su, sigorta sözleşmelerinin yeni kanuna uygun hale getirilmesini düzenliyordu.

Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonraki bir yıl içinde sözleşmeler yeni kanuna uygun hale getirilecekti. Kredi ve kredi kartı sözleşmelerinde tüketiciyi sıkıntıya sokan bütün hükümler ortadan kaldırılacaktı.

Bankalar bastırdı

Tasarısının 7’nci maddesi ile 12’nci maddesinin Adalet Komisyonunda bankaların itirazları nedeniyle tasandan çıkartıldığı ortaya çıktı.

Adalet Komisyonu raporunda “Yoğun müzakerelerden sonra,söz konusu bölüm içindeki ‘Genel işlem koşullan’ başlıklı 7’nci ‘Kısmi ödemeli satışlar’ başlıklı 8’inci, ‘Kira sözleşmesi’ başlıklı 9’ncu, ‘Hizmet sözleşmeleri’ başlıklı 10’uncu ‘Kefaletsözleşmesi’ başlıklı ll’inci maddeleri, hükümetin de katıldığı ortak gerekçeli önergeler doğrultusunda tasarı metninden çıkanlmıştır” ifadelerine yer verildi.

Eski kiracı yandı

Kanun Tasarısı’nın 9’ncu maddesi halihazırda kirada oturanları koruyan düzenleme getiriyordu. Bu madde kanunun yürürlüğe girmesinden önce yani 2012’den önce yapılmış olan kira sözleşmeleri için de geçerli olacaktı. Ancak, bu maddenin kanundan çıkartılması ile 2012’den önce yapılmış sözleşmelerde yeni kanun uygulanmayacak.

2012’den önce yapılmış kira sözleşmesine dayanarak evsahibi “Annem veya babam oturacak” diyerek evi boşalttırabilecek, kira sözleşmelerindeki artışlar enflasyonsınırlaması dikkat alınmadan yapılacak.

Meclis’te kabul edilen Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü veUygulama Şekli Hakkında Kanun nedeniyle kredi ve kredi kartı alacaklar ile elektrik ve su abonesi olacakların, ev veyaişyeri kiralayacakların 2012 yılını beklemesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Kefil eşinden izin almayacak

Kefalet Sözleşmesi ile ilgili getirilen yeni hükümlerde 2012 yılından önce yapılmış sözleşmelerde uygulanabilecekti. Ancak bu madde de yürürlülük kanundan çıkartıldığı için 2012 yılından önce yapılacak sözleşmelerde bu hükümler uygulanmayacak. Kefil olan kişiler eşinin rızası olmadığı gerekçesiyle kefil olmaktan vazgeçme hakkını 2012 yılından önce kullanamayacak.

BUGÜN

Yazar: EK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir