Fibroadenom (İyi Huylu Tümörler)

FİBROADENOM

fibroadenoma01Fibroadenomlar, memenin en sık görülen iyi huylu tümörlerindendir. Genel olarak 20-40 arası yaşlarda görülür ancak bazen daha ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir. Tüm toplumda kadınlarda görülme sıklığı % 10’dur.

Muayene sırasında kolayca ele gelir çünkü çevre dokulardan sınırları belirgin şekilde ayrılmış, misket şeklide yuvarlak veya fasulye şekildedir. Bazen birden fazla lobüllü de (yumru) olabilir. Muayene esnasında yüzeyinin düzgün olması, çevre dokulara yapışık olmaması ve elin altından kolayca kayan hareketli yapısı ile kolay fark edilir.

fibroEle kolayca geliyor olması, kesin tanı için yeterli değildir: Fibroadenom tanısı klinik bir tanı değildir. Kesin tanı için kitlenin çıkarılması veya iğne biyopsisi ile örnek alınıp patoloji tetkiki yapılmalıdır. Yanlış bir kanıya kapılmamak için “üçlü test” uygulamak gerekir. Muayene bulgusu ve radyolojik bulgular fibroadenom olduğunu düşündürse de, mutlaka biyopsi ile bunu göstermek gerekir.

Fibroadenomların meme kanseri ile ilişkisi olup olmadığı yıllarca çalışma konusu olmuştur. Bugüne kadar meme kanseri gelişiminde fibroadenomların bir rolü olduğu gösterilememiştir. Memesinde fibroadenom veya fibroadenomlar taşıyan kadınların meme kanserine yakalanma riskinde bir artış yoktur.

cooper5aFibroadenomların klinik önemi: Fibroadenomlar kendileri başlı başına bir sorun oluşturmazlar. Çok yavaş büyüdükleri, çevre dokulara yayılım göstermedikleri için vücuda bir tehdit oluşturmazlar. Fibroadenomların tedavisinden ziyade kesin tanısı önemlidir. Muayene ve radyolojik tetkiklerde fibroadenom düşünülen bir kitle varsa eğer, bunun kesin tanısı gerekir. Meme kanseri ile karıştırılmaması ve bu nedenle kanser tanısının atlanmaması gerekir.

Fibroadenomlarda tanı-takip ve tedavi protokolü hastanın kişisel özelliklerine göre hasta ile hekim arasında birlikte karar verilir. Genel olarak hasta 40 yaş altında ise, iğne biyopsisi veya true cut biyopsi ile örnek alınıp histopatolojik inceleme yapılabilir. Hasta 40 yaş üstündeyse, cerrahi olarak çıkarılması daha uygundur.

Yazar: EK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir