İşaretleme ve Cerrahi Biyopsi

İŞARETLEME ve CERRAHİ BİYOPSİ

CERRAHİ BİYOPSİ DAHA GÜVENİLİRDİR

Ele gelen kitlenin veya mamografide bulunan şüpheli bölgenin, ameliyathane koşullarında bütün olarak çıkartılmasına cerrahi biyopsi denir. Cerrahi biyopsi ile kitlenin bütünü çıkarılıp patolojik tetkike yollandığı için, iğne biyopsisine göre hem daha güvenilirdir hem de bir şekilde yapılan iş, uygun tedaviyi de içerir. Cerrahi biyopsinin dezavantajı, ameliyathane koşullarında yapılan küçük müdahale olması, maliyeti ve kesin tanı için 2 gün gerektirmesidir.

Cerrahi biyopsi yapabilmek için ya kitlenin ele geliyor olması gerekir, ya da küçük kitle veya sadece şüpheli bir alandan bahsediyorsak, işaretlenmesi gerekir. Ele gelmeyen kitleler işaretlenmeden çıkarılamaz. İşaretleme, çıkarılacak bölgenin önceden ultrasonografi veya mamografi eşliğinde tespit edilip, boya veya tel ile görünür kılınmasıdır.

Şüpheli bölge veya kitle ne şekilde fark edildiyse, örneğin mamografi veya ultrason- aynı yöntem eşliğinde işaretleme yapılır. İşaretleme için ince özel tel veya metilen mavisi kullanılabilir. Bu işlem lokal anestezi ile yapılır. İşartetlemeyi takiben hasta ameliyathaneye alınıp cerrahi biyopsi işlemi gerçekleştirilir.

İşaretleme ve biyopsi işlemi yapıldıktan sonra çıkan kitlenin incelenmesi iki şekilde yapılır.

* HIZLI İNCELEME (Frozen tetkiki): Ameliyathane koşullarında yapılır. Memeden alınan kitle, ameliyathaneye gelen patolog tarafından hemen incelenir ve sonuç cerrahi ekibe sözlü olarak bildirilir. Frozen tetkiki iki amaçla yapılır: tümörün iyi-kötü huylu ayrımını yapmak ve tümörün tamamının çıkarıldığından emin olmak. Ameliyat esnasında bu iki sorunun cevabının olması, ameliyata devam edilkip edilmeyeceği kararını verdirir.

* DETAYLI İNCELEME (Parafin tetkiki): Ameliyat sırasında çıkarılan piyesin, uygun bir solüsyon içine konup patoloji raporuna yollanmasıdır. Laboratuarda boyanan ve parafin içinde dondurulan piyese ince kesitler yapılıp incelenir. Parafin tetkikinin sonlanması ve rapor edilmesi yaklaşık 2 gün sürer. Bu sürecin sonunda, tedavinin şekillenmesinde çok değerli ayrıntılı bilgiler elde edilir.

Biyopsi sonrası parafin tetkiki yapılması kararlaştırılmışsa, bu durumda cerrahi işlem genel anestezi ile yapılabildiği gibi, lokal anestezi ile de yapılabilir. Burada yapılacak işlemin sınırları, süresi bellidir: hasta işlemden hemen nsonra yatağına alınır ve yaklaşık 2 saat sonra evine taburcu edilir. Patoloji tetkikinden daha sonra gelecek sonuca göre hastanın tedavisi planlanacaktır. Eğer kitle iyi huylu-benin gelirse, başka bir şey yapmaya gerek yoktur. Eğer kitlenin patolojik incelemesi sonucu kötü huylu-malin olduğu anlaşılırsa, daha ileri bir tedavi planı hazırlanır.

Biyopsi sonrası frozen tetkikine karar verilirse, tanı ameliyathanede ve hasta genel anestezi altındayken konacağı için, hastaya önceden olası tanı ve tedavi seçenekleri detaylı olarak anlatılıp onayı alınmış olmalıdır. Memedeki kitlenin çıkartılması ve yapılan frozen tetkiki sonucu, benin olduğu anlaşılırsa, koltukaltı için ya “nöbetçi beze” aranır veya koltukaltı lenf dokularının çıkarıldığı operasyon yapılır. Bu durumda yapılan işlemin büyüklüğüne göre, 1-3 gün arası hasta yatırılır.

www.memesaglik.com

Yazar: EK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir