Mutlu musun Yoksa Borçlu mu Umutlu musun Yoksa?

Araştırma kapsamında son bir yıldaki ekonomik gelişmelerin bireyler üzerindeki etkisine bakıldığında ise halkın yüzde 54,2’sinin ”daha ucuz ürün tüketmeye başladığı” görülüyor. Vatandaşların yüzde 33,8’i bu süreçte borçlandığını, yüzde 21,7’si ”gelirinin azaldığını” belirtti.

TÜİK, 2010 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 3 bin 440 hanehalkında bulunan 18 ve yukarı yaştaki 7 bin 27 bireyle görüşülerek gerçekleştirildi.

Ülkedeki bireylerin mutluluk algılamasını ve temel yaşam alanlarındaki memnuniyetlerini ölçmeyi amaçlayan araştırmada TÜİK, mutluluğu; ”acı, keder ve ızdırabın yokluğu ve bunların yerine sevinç neşe ve tatmin duygularının varlığıyla karakterize edilen durum, hayattan genel olarak memnun olma hali” şeklinde tanımlıyor.

Bu çerçevede, görüşülen bireylerin yüzde 61,2’si kendini ”mutlu”, yüzde 10,7’si de ”mutsuz” olarak ifade etti. 2009 da bu oranlar sırasıyla yüzde 54,3 ve yüzde 14,6 düzeyindeydi.

Kadınların erkeklere göre daha mutlu olduğu görüldü. Kadınlarda mutluluk oranı yüzde 62,7, erkeklerde ise yüzde 59,6 olarak belirlendi.

-EVLİLER, BEKARLARA GÖRE DAHA MUTLU-

Eğitim düzeyi artıkça mutluluk düzeyinde de artış gözlendi. 2010’da ilkokul mezunlarında mutluluk oranı yüzde 60,5 oldu, yüksekokul/üniversite mezunlarında ise bu oran yüzde 67,7’ye kadar yükseldi.

Evli bireylerin de evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu dikkati çekti. Evlilerin yüzde 63,7’si, evli olmayanların ise yüzde 53,5’i kendisini ”mutlu” tanımladı.

-MUTLULUĞUN KAYNAĞI?-

Bireylere mutluluk kaynakları sorulduğunda aile ve sağlık ilk sırayı aldı.

Mutluluğun kaynağı olan kişi sorulduğunda, bireylerin yüzde 70,9’u ”aile”, yüzde 13,2’si ”çocuklar”, yüzde 7,5’i ”eş”, yüzde 3,1 ”anne/baba” dedi. Katılımcıların yalnız yüzde 1,9’u kendisini mutluluk kaynağı olarak gördüğünü söyledi.

Mutluluk kaynağı olan değerlerin başında yüzde 71,2 ile ”sağlık” başı çekti. Bireylerin yüzde 13’ü ”sevgi”, yüzde 6,9’u ”başarı”, yüzde 4,6’sı ”parayı” mutluluk değeri olarak betimledi.

-UMUTLULARIN SAYISI ARTTI-

Araştırmaya göre, 2010 yılında mutlu bireylerin oranında olduğu gibi umutlularda da artış gözlendi.

Vatandaşların yüzde 72,8’i kendi geleceklerinden ”umutlu” olduğunu belirtti. Bu oran, bir önceki yıl yüzde 65,5 olarak belirlenmişti.

-EKONOMİK GELİŞMELERİN ETKİSİ-

Araştırma kapsamında, son 1 yıldaki ekonomik gelişmelerin bireyler üzerindeki etkisi de ölçüldü.

Bireylerin yüzde 54,2’si ”daha ucuz ürün tüketmeye başladığını” belirtti. Bu oran, 2009 araştırmasında yüzde 60 olarak hesaplanmıştı.

Yüzde 33,8’i borçlandığını, yüzde 21,7’si gelirinin azaldığını, yüzde 24,5’i tasarruflarında düşüş meydana geldiğini söyledi. Yüzde 22,7’si de eğlence ve tatil masraflarını kıstığını dile getirdi. Bir önceki yıl söz konusu oranlar sırasıyla, 34,3, 27,9, 27,9 ve 25,9 olmuştu.

Bireylerin yüzde 22’si de borcunu ödediğini, yüzde 13,1’i gelirinin arttığını bildirdi. Bu oranlarda da önceki yıla göre iyileşme gözlendi.

2009 araştırmasında ekonomik krizin etkisini ortaya koyan araştırma, 2010 verileriyle kriz sürecinden çıkışa işaret etti.

-TABLOLAR-

2010 Yaşam Memnuniyeti Araştırmasına göre, son bir yıldaki ekonomik gelişmelerin bireyler üzerine etkisi şöyle oldu:

Not: Her bir soru için kişilerden ”evet”, ”hayır”, ”ilgili değil” seçeneklerinden birine cevap vermesi istendi. Tabloda, sorulara ”evet” cevabını verenlerin dağılımı verildi.

Cinsiyet ve medeni duruma göre mutluluk düzeyi ve bireylerin yıllar itibariyle umut düzeyleri de şöyle belirlendi:

Zaman

Yazar: EK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir